Vårens Kom i gång kurs!

Vill du komma i gång med oss!

Just nu söker vi dig som vill komma igång med träning

Nu startar vi träning för dig som är otränad eller har liten tränings vana.
Gruppen börjar träna i lugnt tempo 2 gånger i veckan, gradvis bygger
vi upp din styrka och kondition och ökar träningen successivt.
Kursen vänder sig till dig som , eller inte har tränat på länge, och behöver
bygga upp din styrka och kondition från grunden. 
Mer information hittar du på vår hemsida!

Följande ingår i kursen

 

Ansök senast onsdagen den

29:e mars.  

Agneta, Maria ocg Ellen

 

Ansökan är inte bindande.

Verkstadsgatan 12 |   www.gymmetikungsbacka.se  |  gymmet9@gmail.com